Vedtekter

Klubbens vedtekter finner du her. Disse ble satt av årsmøtet 15.02.16 og revidert av årsmøtet 21.03.17.