Aktiviteter i klubben

Vi kickstarter utendørssesongen på Gjøvik stadion 1. mai kl 18-19. Velkommen til gamle og nye utøvere!

TRENINGSTIDER OG -GRUPPER

Gjøvik friidrettsklubb ble startet allerede i 1918 og er en klubb med lange tradisjoner. Etter noen år med litt lite aktivitet har vi fått mange nye medlemmer de siste årene. Vi har ca 170 aktive medlemmer og spennet er stort, fra 5-6-7-åringene som trener en gang i uka, 14-15-åringer som trener mange ganger i uka og deltar på stevner til seniorer som trener for egen vinning eller for å delta på stevner og løp

I sesongen trener de yngste på Gjøvik stadion onsdager fra 18-19, de eldre har onsdager i tillegg til andre ukedager innimellom. 

Vinteren 2018-2019 tilbød vi vintertrening for utøvere f 2008 eller tidligere.  På mandager var rening på Vardal Ungdomsskole fra 17.30-19, med oppvarming og  intervalltrening ute fra kl 17.30 før det bl.a var basistyrke inne i gymsalen på Vardal ungdomsskole. I tillegg tilbys utøvere over 12 år treninger i Stangehallen (på Stange ved Hamar) på onsdager og lørdager. Følg oss på Facebook for oppdatert info om oppstart for de enkelte treningsgruppene.
Ta gjerne kontakt for mer opplysninger om klubben og treningstider på post@gjovikfriidrett.no.

Vi er også på Facebook, søk opp Gjøvik friidrettsklubb og be om å bli medlem der, https://www.facebook.com/groups/456909077656075/