Samarbeid med Gjøvik idrettsmedisinske team

Samarbeid med Gjøvik idrettsmedisinske team

Publisert av AKS den 28.03.17. Oppdatert 21.05.20.

Vi har også gått inn et samarbeid med Gjøvik idrettsmedisinske team, fordelene for dere som medlemmer vil være at det loves konsultasjon innen 24 timer for aktive medlemmer samt rabbaterte priser. Se avtalen som ligger vedlagt for detaljer rundt dette.

Det å jobbe skadeforebyggende er viktig i treningsarbeidet vårt men noen ganger blir idrettsutøvere skadet allikevel, da kan det være greit å ty til f,eks fysioterapeuter eller andre fagfolk. I tillegg til avtalen med Gjøvik idrettsmedisinske har vi en klubbforsikring gjennom IF der en del av forsikringen omhandler skader hos utøvere og utgifter knyttet til dette. Ta kontakt hvis det skulle være nødvendig.

Husk også at alle som har tenkt å delta på et eller flere banestevner i løpet av sesongen år må betale lisens til Friidrettsforbundet fra det året de fyller 13 år, der er det også aktuelle forsikringer som kan gjelde ved evt skader/ulykker. Inntil da er de forsikret gjennom barneidrettens forsikringsordninger. Her finner du mer info om dette:  
Friidrettslisens. Lisensen betales med kort som ved et vanlig nettkjøp.