Oppstart og treningstider

Oppstart og treningstider

Publisert av post@gjovikfriidrett.no den 15.06.20. Oppdatert 16.06.20.

Spond: Vi i Gjøvik Friidrettsklubb bruker appen Spond for å organisere aktiviteter og dele informasjon. Åpne lenken for å melde deg inn: https://group.spond.com/CXZME Det er viktig med tanke på info ut til foresatte og utøvere samt for påmelding og oversikt over antall personer på trening. Alle må være påmeldt PÅ FORHÅND for å være med på trening!

13 år og oppover (f 07 og tidligere): treninger mandag 18-19.30 og onsdag 18.30-20.00 på Gjøvik stadion. Trenere for denne gruppa er Håvard Njå, Aleks Tangen, Ragnhild Skarpen, Sofie Skre og Leif Asbjørn Seegaard

11-12 år (f08-09): treninger onsdag på Gjøvik stadion 18.30-20.00. Trenere på denne gruppa er Torunn Skar, Hildegunn Barthel og Trond Barthel

9-10 år (f 2010-2011: 1.trening for denne gruppa er onsdag 17.30-18.30, trenerne for disse vil være Tomas Holmestad, Ales Crnko, Bengt-Otto Olsen og NIls Erik Storsveen. Oppmøte ved 60-meterstarten ved murtribuna.

6-8 år (f 2012-2014) 1.trening for denne gruppa er onsdag 17/6 kl 17.30-18.30. Trenere vil være Håvard Furunes, Evy Kyseth, Kristoffer Winje og Grethe Solberg (6-8 år født 2012-2014). For disse gruppene vil det komme mer info etter hvert som vi åpner opp. Oppmøtested for denne gruppa er ved høydehuset ved inngangen på tartandekket.

Norges Idrettsforbund og Norges friidrettsforbund har laget smitteveiledere:

De viktigste punktene er god håndhygiene før og etter trening, holde avstand (1-metersregelen er fraveket i barneidretten pr nå men vi bestreber oss allikevel på å holde avstand både mellom ungene og mellom gruppene), rengjøre utstyr samt å ikke trene hvis man er syk. VI har både hånd- og overflatedesinfeksjon, gule vester for å få oversikt ovver de yngste og oversikt på Spond med tanke på grupper og antall. Husk altså å svare på Spond om utøveren kommer på trening eller ikke!

https://www.friidrett.no/nyheter/kjoreregler-for-organisert-trening-i-nfif/

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf