Årsmøte 2019 er avholdt

Årsmøte 2019 er avholdt

Publisert av post@gjovikfriidrett.no den 18.03.19. Oppdatert 10.04.19.
Årsmøtet foregikk også i år i rolige former, selv med et økt antall frammøtte (11 stk). Det var ikke foreslått noen dramatiske endringer når det gjaldt verken ulike valg eller kontingentfastsetting; fjorårets styre fortsetter og består av Trond Barthel (leder), Willy Barthel (nestleder), Leif Asbjørn Seegaard, Karianne Fjeldet og Lene Grasbakken (styremedlemmer) samt Nils Erik Storsveen (møtende vara). Revisorer er Ernst Sølvsberg og Øystein Skjellerud og valgkomiteen består av Hildegunn Barthel, Tomas Holmestad, Berit Dotset og Aleksander Tangen (vara). Kontingenten fortsetter som før; 400,- for enkeltmedlem/familie samt 150,- for støttemedlemmer. Regnskapet og årsberetningen ble også godkjent.