Årsmøte 03.03.20 kl 19.30 på Gjøvik stadion

Årsmøte 03.03.20 kl 19.30 på Gjøvik stadion

Publisert av post@gjovikfriidrett.no den 27.01.20. Oppdatert 28.02.20.

Oppdatering 28/2: alle verv er nå fylt og vi er klare for årsmøte.

Pga uforutsette omstendigheter kommer sakspapirene litt for sent. Det jobbes forsatt med et par verv men innstilling til styret er klart samt hovedtrekkene ellers.  Vedlagt finner du saksliste med valgkomiteens innstilling, årsberetning, balanse og driftsregnskap samt revisjonsrapport. Hvis man ønsker saksvedlegg i papirform ta kontakt på post@gjovikfriidrett.no, det vil ikke skrives ut papirer til årsmøtet.


Tirsdag 03.03.20 kl 19.30 avholder vi årsmøte i Gjøvik friidrettsklubb på Gjøvik stadion. Saker må være sendt styret innen 14.02.20, sendes på post@gjovikfriidrett.no

Saksliste og papirer legges ut her innen 04.03.20. Agenda: årsberetning, valg av styre, kontrollkomite og valgkomite,  fastsetting av kontingent, godkjenning av regnskap, evt innkomne saker.