Bildebruk og publisering

Vi deler stadig bilder fra aktiviteten i klubben på trening og konkurranser, det er viktig for å profilere oss som klubb, for å profilere utøvere som satser og for å synliggjøre våre sponsorer. Det stilles krav til oss som publiserer dette og Norges Idrettsforbund har utarbeidet retningslinjer for publisering av bilder og video. Det er også mange som tar bilder og vi ønsker å informere våre medlemmer om retningslinjene.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før publisering. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke innhentes både fra barnet selv og foresatte. Det stilles ikke krav til at samtykke skal være skriftlig, og Gjøvik friidrettsklubb vil ikke bruke det samtykkeskjema som NIF har utarbeidet (jf. punkt 2 i lista nedenfor) men vi har et punkt om dette på vårt innmeldingsskjema.

Når vi legger ut bilder av 3-4 barn bestreber vi oss på å be om samtykke av hver enkelt, men ber om forståelse for at dette ikke er lett gjennomførbart når det tas bilder av f.eks 30-40 barn og foreldre på trening for de yngste, men vi bestreber oss på å si fra når det tas bilder i slike settinger slik at de som ikke ønsker å være med på bilder kan unngå dette. Vi bestreber oss også på å ta bilder i slike settinger som ikke viser barnas ansikt men hvis ditt barn eller du selv av en eller annen grunn ikke skal være med på bilder eller i annen informasjon som publiseres på nett/aviser ber vi deg eksplisitt ta kontakt slik at dette ikke glipper på et tilsynelatende uskyldig gruppebilde der vi tenker at ingen identifiseres.

Idrettsforbundets retningslinjer:

Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

  1. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  2. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
  3. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  4. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  5. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

Vi har, og har hatt, en reflektert holdning til dette og vi bestreber oss på å sikre samtykke før publisering. Hvis det ikke har skjedd, OG du ønsker å få et bilde sletta fra hjemmeside eller sosiale medier, kan du kontakte Anne Kristine på tlf. 93089506 eller e-post post@gjovikfriidrett.no. Vi er på Facebook: Gjøvik friidrettsklubb, instagram: gjovikfriidrett og har hjemmeside: www.gjovikfriidrett.no