Støtte og krav til utøvere

HVA DEKKER GJØVIK FRIIDRETTSKLUBB:

Vi ønsker å støtte opp om unge utøvere som vil satse på idretten sin og har følgende retningslinjer:

Medlemskap i Gjøvik friidrettsklubb forutsetter betalt årlig medlemskontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og er pr dd (15/8-18) på 400,- for enkeltmedlemskap/familiemedlemskap og 150,- for støttemedlem.

Alle medlemmer omfattes av de til enhver tid gjeldende klubbavtaler med ulike samarbeidspartnere. Pr dd så er det Original/Swix (klubbklær) og Gjøvik idrettsmedisinske team. Gjøvik friidrettsklubb betaler også startkontingenter for utøvere opp til og med junioralder på banestevner samt KM terrengløp. Dersom påmeldt utøver uteblir fra stevner av grunner utøver selv rår over, må vedkommende selv betale startkontingent. Helårslisen i friidrett må løses av den enkelte utøver fra det året man fyller 13 for å kunne delta på banestevner.

For utøvere som deltar på forbunds-/landslagssamlinger og/eller som har kvalifisert seg til UM/junior-NM på bane dekker klubben reise og opphold med inntil 4000,- pr utøver samt en trener. Klubben betaler også egenandel for aktuelle utøvere på treningssamlinger i regi av klubb/krets/skole/forbund. Med skole menes her vdg-skoler som har friidrett som satsningsområde i sin virksomhet. Deltagelse på større samlinger avklares med klubben i forkant. Det forutsettes at reise/opphold godkjennes av klubb/krets og at godkjente kvitteringer leveres for utbetaling/regnskap.

Andre tilfeller skal behandles særskilt av klubbens styre dersom det innebærer store kostnader for klubben.

Gjøvik friidrettsklubb forbeholder seg retten til å endre betingelsene f.eks ved å innføre treningsavgifter, egenandeler eller andre tiltak hvis endrede forutsetninger skulle oppstå når det gjelder antall utøvere eller endringer i klubbens økonomi. Aktuelle utøvere vil da få beskjed om dette.

Vi oppfordrer til bruk av klubbtøy i alle aldersgrupper under konkurranser og trening og krever minimum bruk av klubbt-skjorte/singlet for utøvere over 12 år på stevner der klubben dekker startkontingenter.

For utøvere som får dekket utgifter til satsing på krets- og nasjonalt nivå kreves det bruk av klubbtøy (konkurransetøy og treningstøy) både på og utenfor banen.

Alle utøvere må representere klubben og idretten på en positiv måte og plikter å holde seg til idrettens regelverk.

 

 

Styret I Gjøvik friidrettsklubb, sept. -18