Styre og stell i klubben

Styret, revisorer og valgkomitê velges av klubbens årsmøte. I vedlegget finner du årsmøtets valg på årsmøtet 12.3.19 

Valg årsmøtet 2019